Zabezpečujeme preklady z/do týchto jazykov:
anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, poľský, ruský, maďarský, ukrajinský, bulharský

Kvalita našich prekladateľských služieb je zaručená dôkladným výberom kvalifikovaných a skúsených prekladateľov, ktorí majú vynikajúce znalosti cudzích jazykov a dlhodobú prax v oblasti prekladov. Okrem samotnej znalosti jazykov musia naši prekladatelia ovládať aj odbornú oblasti, ktorú prekladajú.
Pri všetkých prekladoch vytvárame databázu odborných termínov, ktorá zaručuje jednotnú terminológiu v prekladaných textoch.
V prípade potreby, resp. na požiadanie objednávateľa sú prekladané texty terminologicky kontrolované expertmi z uvedenej oblasti. Pri prekladoch do cudzích jazykov sú prekladané texty kontrolované našimi zahraničnými spolupracovníkmi, tzv. „native speakers“.
Všetky prekladateľské práce sa vykonávajú v elektronickej forme (Word, Excel, PowerPoint) a sú dodávané v elektronickej podobe e-mailom, na diskete alebo CD alebo v papierovej podobe v požadovanom počte výtlačkov a podľa požiadaviek klienta.
Materiály na preklad preberáme prevažne e-mailom, poštou alebo osobne v našej pobočke v Bratislave alebo v Košiciach.