O spoločnosti

Spoločnosť JT LINGUA, s.r.o., dynamická prekladateľská agentúra, ktorá poskytuje prekladateľské služby zo slovenského jazyka do európskych jazykov
a naopak. Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2006. Preklady zabezpečujeme
v rôznych záujmových a odborných oblastiach – právo, politika, štátna správa, ekonómia, bankovníctvo a financie, doprava, životné prostredie, vzdelávanie, informačné technológie strojárstvo, stavebníctvo, architektúra, petrochémia atď. Spolupracujeme s vysokokvalifikovanými prekladateľmi, vďaka čomu dosahujeme vysokú úroveň prekladaných materiálov. Naše služby poskytujeme prostredníctvom našich pobočiek v Bratislave a v Košiciach.